ตะโพก

ภาษาอังกฤษ


n hips
คำอธิบาย: ส่วนของร่างกายเบื้องหลังถัดบั้นเอวลงไป มีเนื้อเป็นกระพุ้งทั้ง 2 ข้าง, กล้ามเนื้อส่วนบนที่นูนขึ้นของโคนขาสัตว์สองเท้าหรือโคนขาหลังของสัตว์สี่ เท้า
หน่วยนับ: ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: ก้น , สะโพก , บั้นท้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: haunches , buttocks
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงคนนั้นตะโพกกลมสวยงามมาก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top