ตะโบม

ภาษาอังกฤษ


v embrace
ความหมายเหมือนกับ: เล้าโลม , โอบกอด , โลมไล้
คำที่เกี่ยวข้อง: hug , caress , enfold , fondle , encircle , pet
คำตรงข้าม: ผลักไส
ตัวอย่างประโยค: เขาตะโบมโลมไล้เธอจนเธอใจอ่อน