ตะโขง

ภาษาอังกฤษ


n gavial
คำอธิบาย: ชื่อจระเข้ ในวงศ์ Crocodylidae มีขนาดใหญ่มาก ขนาดยาวได้ถึง 4.5 เมตร ตัวสีน้ำตาลแดงมีลายน้ำตาลเข้ม ปากเรียวยาวคล้ายปากปลาเข็ม หางแบนใหญ่ใช้ว่ายน้ำ ชอบอาศัยตามป่าเลนชายน้ำกร่อย
ความหมายเหมือนกับ: จระเข้ปากกระทุงเหว
คำที่เกี่ยวข้อง: gharial , large horned crocodile , Tomistoma schlegelii
ตัวอย่างประโยค: ตะโขงอยู่ในน้ำกร่อยมีอยู่เฉพาะภาคใต้