ตะโกรง

ภาษาอังกฤษ


adv cravenly
ความหมายเหมือนกับ: ทะเยอทะยาน , อยาก , ตะกลาม
คำที่เกี่ยวข้อง: exert very effort to acquire , to desire exceedingly
v be ambitious
คำอธิบาย: เต็มไปด้วยความอยาก, ตะกลาม
ความหมายเหมือนกับ: ทะเยอทะยาน , อยากได้
คำที่เกี่ยวข้อง: desire , crave , want exceedingly , aspire