ตะโกนสั่ง

ภาษาอังกฤษ


v shout an order
ความหมายเหมือนกับ: สั่ง
ตัวอย่างประโยค: นายห้างตะโกนสั่งพนักงานในร้านให้ไปดูแลลูกค้าหน้าร้าน