ตะโกน

ภาษาอังกฤษ


v shout
คำอธิบาย: ออกเสียงดังกว่าปกติเพื่อให้ได้ยิน
ความหมายเหมือนกับ: ตะเบ็ง , ร้อง , เปล่งเสียง , แผดเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง: bawl , holler , roar , call out , cry out , yell , exclaim , scream , bellow
ตัวอย่างประโยค: เสียงดนตรีหรือร้องดังจนเกินไปจึงทำให้แขกในงานต้องตะโกนคุยกันแข่งกับเสียงดนตรี

คำที่มี "ตะโกน" ในคำ


ตะโกนเรียก v hail
ความหมายเหมือนกับ: ร้องเรียก
ตัวอย่างประโยค: ยามเช้าคุณยายเดินออกมานอกชานตะโกนเรียกลูกสาวคนโตให้จัดหาอาหารเช้าให้

ตะโกนสั่ง v shout an order
ความหมายเหมือนกับ: สั่ง
ตัวอย่างประโยค: นายห้างตะโกนสั่งพนักงานในร้านให้ไปดูแลลูกค้าหน้าร้าน

การตะโกน n shouting
คำอธิบาย: ออกเสียงดังกว่าปกติเพื่อให้ได้ยิน
ความหมายเหมือนกับ: การส่งเสียง , การเปล่งเสียง , การแผดเสียง
ตัวอย่างประโยค: การตะโกนมากๆ ทำให้หลอดลมอักเสบได้

กู่ตะโกน v call
ความหมายเหมือนกับ: โก้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top