ตะแหง่วๆ

ภาษาอังกฤษ


adv softly in complaint
คำอธิบาย: อาการรบเร้าออดอ้อนเรื่อยไปจนน่ารำคาญ
ความหมายเหมือนกับ: ออดอ้อน , พยายาม
คำที่เกี่ยวข้อง: painstakingly
ตัวอย่างประโยค: แมวหยุดหมอบอยู่ข้างหล่อนพลางส่งเสียงร้องครางตะแหง่วๆ ด้วยความหนาวและหิว
adv softly in complaint
คำอธิบาย: อาการรบเร้าออดอ้อนเรื่อยไปจนน่ารำคาญ
ความหมายเหมือนกับ: ออดอ้อน , พยายาม
คำที่เกี่ยวข้อง: painstakingly
ตัวอย่างประโยค: แมวหยุดหมอบอยู่ข้างหล่อนพลางส่งเสียงร้องครางตะแหง่วๆ ด้วยความหนาวและหิว