ตะแง้

ภาษาอังกฤษ


n branches of the areca-nut tree
คำอธิบาย: เรียกแขนงของทะลายหมากหรือแขนงของรวงข้าวว่า ตะแง้หมาก ตะแง้ข้าว
หน่วยนับ: กิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ระแง้
คำที่เกี่ยวข้อง: branches of a cluster of betel-nuts