ตะแคง

ภาษาอังกฤษ


v lean
คำอธิบาย: เอาข้างลง เช่น นอนตะแคง, หันข้างเข้า เช่น ตะแคงตัวเข้าไป
ความหมายเหมือนกับ: เอียง
คำที่เกี่ยวข้อง: incline , lie on one side , tilt , list , lie at an angle
คำตรงข้าม: ตรง
ตัวอย่างประโยค: เมื่อผู้ป่วยมีอาการช็อกควรให้ใบหน้าของผู้ป่วยตะแคงข้างและให้ศีรษะอยู่ในระดับต่ำกว่าลำตัวเล็กน้อยเลือดจะได้ไม่ไหล