ตะแกรง

ภาษาอังกฤษ


n sieve
คำอธิบาย: ภาชนะสานรูปแบบขอบกลม มีตาห่างสำหรับร่อนสิ่งของหรือช้อนกุ้งปลา
หน่วยนับ: ใบ
ความหมายเหมือนกับ: กระชอน , เครื่องร่อน , เครื่องกรอง , ที่กรอง , แล่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: grate , screen
ตัวอย่างประโยค: พ่อใช้ตะแกรงปิดฝาท่อไว้เพื่อไม่ให้ขยะตกลงไปในท่อน้ำ