ตะเหลนเป๋น

ภาษาอังกฤษ


adv overly long
คำอธิบาย: ใช้ประกอบคำสูงหรือยาว หมายความว่าสูงผิดส่วน ยาวผิดส่วน
ความหมายเหมือนกับ: กะเหลนเป๋น , สูงชะลูด
คำที่เกี่ยวข้อง: excessively (tall) , unduly (long) , high and erect (rise)