ตะเวน

ภาษาอังกฤษ


v roam
ความหมายเหมือนกับ: กระเวน , ทะเวน
คำที่เกี่ยวข้อง: wander , inspect
v press one´s way
ความหมายเหมือนกับ: สัญจร , โคจร , เดินทาง , แรมรอน , ท่องเที่ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: make one´s way through