ตะเพิด

ภาษาอังกฤษ


v chase
คำอธิบาย: ตวาดให้หนีไป, ร้องให้ตกใจหนีไป, ไล่ส่งไป
ความหมายเหมือนกับ: ไล่ , ตวาดไล่ , ร้องไล่ , ไล่ส่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: oust , drive , eject or expel , chase away , drive away
คำตรงข้าม: ร้องเรียก , เรียก
ตัวอย่างประโยค: เธอโกรธที่เขาเมาเหล้าเธอจึงตะเพิดเขาออกจากบ้าน