ตะเพิง

ภาษาอังกฤษ


n overhanging rock
คำอธิบาย: เงื้อมเขาที่งอกงุ้มลงมา
คำที่เกี่ยวข้อง: projecting portion of a mountain