ตะเบ็งเสียง

ภาษาอังกฤษ


v shout
คำอธิบาย: เบ่งเสียงออกให้ดังเกินสมควร
ความหมายเหมือนกับ: แผดเสียง , เบ่งเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง: bellow , bawl , cry out , holler , yell´ roar
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องตะเบ็งเสียงแข่งกับเสียงเพลงที่ดังจนแสบแก้วหู