ตะเบ็งมาน

ภาษาอังกฤษ


adj style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck)
คำอธิบาย: วิธีห่มผ้าแถบแบบหนึ่ง โดยคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายทั้ง 2 ไขว้ไปผูกที่ต้นคอ
ความหมายเหมือนกับ: ตะแบงมาน
คำที่เกี่ยวข้อง: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck
ตัวอย่างประโยค: หญิงโบราณจะห่มผ้าแบบตะเม็งมานเวลาออกทำงานหรือเวลาบ้านเมืองคับขัน