ตะเบ็ง

ภาษาอังกฤษ


v shout
คำอธิบาย: เบ่งเสียงออกให้ดังเกินสมควร
ความหมายเหมือนกับ: ตะโกน , ตะเบ็งเสียง , เปล่งเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง: yell , bellow , bowl
คำตรงข้าม: กระซิบกระซาบ , พึมพำ
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องตะเบ็งเสียงแข่งกับเสียงเพลงในเธค