ตะเฆ่

ภาษาอังกฤษ


n barrow
คำอธิบาย: เครื่องลากเข็นของหนัก รูปเตี้ยๆ มีล้อ
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: รถสาลี่ , รถลากเข็น
คำที่เกี่ยวข้อง: trolley , two-wheeled handcart , luggage barrow , two or four-wheeled truck for hauling logs
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้ตะเฆ่ขนของ