ตะเครียว

ภาษาอังกฤษ


n silk crocheted handbag
คำอธิบาย: ถุงที่ถักด้วยด้ายหรือไหม ตาโปร่ง มีหูรูด
ความหมายเหมือนกับ: ตะเคียว