ตะเข้

ภาษาอังกฤษ


n crocodile
ความหมายเหมือนกับ: จระเข้
ตัวอย่างประโยค: ตะเข้น่ากลัวตัวใหญ่จนคนเห็นเป็นเกาะน่าเทียบเรือ
n rafter
ความหมายเหมือนกับ: ไม้ยึดเสาเรือน , เสาเขื่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: the beam placed from the triangular and of the roof to the eaves
n hip rafter
คำอธิบาย: ตัวไม้จากกลางจั่วบ้านตรงมายังชายคา พาดเป็นมุม 4 มุม มีเฉพาะบ้านทรงปั้นหยาหรือทรงมนิลา
คำที่เกี่ยวข้อง: valley