ตะเข็บ

ภาษาอังกฤษ


n Penaeopsis
คำอธิบาย: ชื่อกุ้งทะเลขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Penaeopsis วงศ์ Penaeidae ตัวแบน
ความหมายเหมือนกับ: กุ้งตะเข็บ , กุ้งเล็ก
คำที่เกี่ยวข้อง: kind of small and flat shrimp
n seam
คำอธิบาย: แนวผ้าหรือสิ่งอื่นตอนที่เย็บติดกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: stitch
ตัวอย่างประโยค: ตะเข็บของเสื้อตัวนี้เย็บได้เรียบร้อยมาก
n Pothos scandens Linn.
คำอธิบาย: ชื่อไม้เถาชนิด Pothos scandens Linn. ในวงศ์ Araceae เกาะติดกับต้นไม้ใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: หวายตะมอย
n small nonpoisonous centipede-like reptile
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์พวกเดียวกับตะขาบ แต่เรียกแยกโดยถือเอาพวกที่มีขนาดเล็ก เช่น ยาวต่ำกว่า 5 - 6 เซนติเมตร ลงไป ลำตัวเล็ก มีปล้องจำนวน 31 - 173 ปล้อง แต่ละปล้องมีขา 1 คู่ และขายาวกว่าปล้องลำตัวมาก
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: จะเข็บ , ขี้เข็บ