ตะเกียบ

ภาษาอังกฤษ


n chopsticks
คำอธิบาย: เครื่องใช้สำหรับคีบอาหารทำด้วยไม้หรืองา
หน่วยนับ: คู่,ข้าง
ตัวอย่างประโยค: คนจีนนิยมรับประทานอาหารด้วยตะเกียบมากกว่าช้อนส้อม
n column
คำอธิบาย: ชื่อเสาคู่ที่ฝังลงดินสำหรับขนาบเสากลางซึ่งอยู่เหนือพื้นดินอย่างเสาพุ่ม เสาหงส์
ความหมายเหมือนกับ: เสา
คำที่เกี่ยวข้อง: stilt
adj tall and thin
คำอธิบาย: เรียกขาคนที่ลีบเล็กว่า ขาตะเกียบ
ความหมายเหมือนกับ: ลีบ , สูง
คำที่เกี่ยวข้อง: emaciate
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นคนขาตะเกียบเวลาเธอวิ่งเหมือนกับขาจะหัก
n fin
คำอธิบาย: ครีบคู่ที่อยู่ตรงอกปลา
ความหมายเหมือนกับ: ครีบ , ขาม้า