ตะเกียงโป๊ะ

ภาษาอังกฤษ


n barn lantern
คำที่เกี่ยวข้อง: storm lantern , blow torch