ตะเกียงโป๊ะ

ภาษาอังกฤษ


n barn lantern
คำที่เกี่ยวข้อง: storm lantern , blow torch


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top