ตะวันอ้อมข้าว

ภาษาอังกฤษ


v the state that the sun is rising in the southeast and setting in the southwest in the winter time
คำอธิบาย: ลักษณะที่ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้โคจรอ้อม ลงสู่ขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าว