ตะวันออกเฉียงใต้

ภาษาอังกฤษ


n southeast
คำอธิบาย: ทิศที่อยู่ระหว่างทิศใต้และทิศตะวันออก
ความหมายเหมือนกับ: อาคเนย์
คำที่เกี่ยวข้อง: southeastern
คำตรงข้าม: ตะวันตกเฉียงเหนือ
ตัวอย่างประโยค: ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของไทยติดกับประเทศกัมพูชา