ตะวันออกกลาง

ภาษาอังกฤษ


n Middle East
คำอธิบาย: กลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียซึ่งอยู่ทางทิศตะวัน ตกของประเทศอินเดียและปากีสถาน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา, เดิมหมายรวมถึงประเทศอัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย และ พม่า ด้วย
หน่วยนับ: ประเทศ, ดินแดน
ตัวอย่างประโยค: เกิดวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางเมื่อหลายเดือนก่อน

คำที่มี "ตะวันออกกลาง" ในคำ


กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา n Department of South Asian, Middle East and African Affairsค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top