ตะวันยอแสง

ภาษาอังกฤษ


v splendour of the setting sun
คำอธิบาย: ลักษณะที่ดวงอาทิตย์ค่อยๆ ลับขอบฟ้า ทำให้ท้องฟ้ามีสีแดงเข้มขึ้นตามลำดับ
คำที่เกี่ยวข้อง: sunset glory , evening glow
คำตรงข้าม: ตะวันขึ้น
ตัวอย่างประโยค: พอตะวันยอแสงดวงดาวก็เริ่มระยับ