ตะวันตกเฉียงใต้

ภาษาอังกฤษ


n Southwest
คำอธิบาย: ทิศที่อยู่ระหว่างทิศใต้และทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: ทิศหรดี
ตัวอย่างประโยค: บ้านของฉันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวงเวียนใหญ่