ตะวันตกเฉียงเหนือ

ภาษาอังกฤษ


n Northwest
คำอธิบาย: ทิศที่อยู่ระหว่างทิศเหนือและทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: ทิศพายัพ
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินทางมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามที่หมอดูแนะนำ

คำที่มี "ตะวันตกเฉียงเหนือ" ในคำ


ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ n northwest
คำอธิบาย: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือ
ความหมายเหมือนกับ: ทิศพายัพ
คำตรงข้าม: ทิศตะวันออกเฉียงใต้ , ทิศอาคเนย์
ตัวอย่างประโยค: สายน้ำชุดแรกมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หอบเอาเมฆมาจากทะเลอันดามัน ผ่านพม่าเข้าเมืองกาญจนบุรีค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top