ตะวันตกดิน

ภาษาอังกฤษ


v sundown
คำอธิบาย: ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: sunset , the sun sets
คำตรงข้าม: ตะวันขึ้น
ตัวอย่างประโยค: นกการ้องเซ็งแซ่ชักชวนกันกลับรังหลังตะวันตกดิน