ตะวันขึ้น

ภาษาอังกฤษ


v sunrise
คำอธิบาย: ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: dawn
คำตรงข้าม: ตะวันตก
ตัวอย่างประโยค: ไก่ขันตั้งแต่ก่อนตะวันขึ้น