ตะล่อมข้าว

ภาษาอังกฤษ


n grain bin
คำอธิบาย: ที่สำหรับใส่ข้าวเปลือกเป็นต้น ใช้ไม้ไผ่ซีกเล็กๆ มาขัดแตะทำเป็นวงล้อมรอบ แล้วยาด้วยขี้ควาย ขนาดเล็กกว่ายุ้ง
หน่วยนับ: ใบ
คำที่เกี่ยวข้อง: rice bin
ตัวอย่างประโยค: ชาวนาเก็บข้าวเปลือกไว้ในตะล่อมข้าว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top