ตะล่อม

ภาษาอังกฤษ


adv prevail on (upon/with)
คำอธิบาย: ลักษณะการพูดหว่านล้อมหรือรวบรัดให้เข้าสู่จุดหมายหรือเข้าประเด็น
ความหมายเหมือนกับ: กล่อม , หว่านล้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: talk somebody over (/into) , persuade , induce
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจกำลังพูดตะล่อมคนร้ายให้ปล่อยตัวประกัน
v pile up
คำอธิบาย: ทำให้รวมกันเข้ามาเป็นกอง, ทำให้กลมเข้า
ความหมายเหมือนกับ: กอง , รวม
คำที่เกี่ยวข้อง: heap up , gather , garner
คำตรงข้าม: เกลี่ย
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาช่วยกันตะล่อมข้าวที่กระจัดกระจายอยู่เต็มลานเข้าด้วยกัน
clas archaic cubic measure
คำอธิบาย: อัตราตวงของโบราณ มีพิกัดเท่ากับ 4 เกวียน, และ 5 ตะล่อม เป็น 1 ยุ้ง
หน่วยนับ: ตะล่อม
คำที่เกี่ยวข้อง: ancient Thai measure , measurement rate , scale of measurement , unit of capacity equivalent to four
ตัวอย่างประโยค: ข้าว 1 ตะล่อมสามารถเก็บไว้กินได้เป็นปีๆ