ตะลุย

ภาษาอังกฤษ


adv at a stretch
คำอธิบาย: ทำรวดเดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: in a breath , at one sitting , at one go
ตัวอย่างประโยค: เธอตะลุยอ่านหนังสือรวดเดียวจบ
adv dabble in
คำอธิบาย: อาการที่อ่านเรื่อยไปโดยไม่พินิจพิจารณา
ความหมายเหมือนกับ: ผ่านๆ ตา
คำที่เกี่ยวข้อง: dabble at
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องอ่านหนังสือสอบหลายเล่ม บางเล่มต้องอ่านอย่างละเอียดแต่บางเล่มแค่อ่านตะลุยผ่านๆ ตาก็พอแล้ว
v smash
คำอธิบาย: อาการที่ตีหรือบุกดะเข้าไปไม่รั้งรอ
ความหมายเหมือนกับ: บุก , รุกไล่ , บุกขยี้
คำที่เกี่ยวข้อง: beat , penetrate , wade through , break through , force one´s way into , go through without fear of opposition , bear down on , make a raid upon
ตัวอย่างประโยค: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งกำลังเข้าตะลุยตรวจค้นบ้านกำนันสิงห์ ซึ่งเป็นเอเย่นต์ค้ายาบ้ารายใหญ่