ตะลุมพุก

ภาษาอังกฤษ


n mallet
คำอธิบาย: ไม้ท่อนกลมๆ มีด้ามคล้ายค้อน แต่ใหญ่กว่ามาก
หน่วยนับ: อัน, ท่อน
ความหมายเหมือนกับ: ไม้ตำข้าว , กระลุมพุก
คำที่เกี่ยวข้อง: rice-pounding mallet , pestle with a handle at right angles
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านใช้ไม้ตะลุกพุกตำข้าว
n Tenualosa toli
คำอธิบาย: ชื่อปลาทะเลชนิด Tenualosa toli ในวงศ์ Clupeidae ที่ว่ายเข้าน้ำจืดเพื่อสืบพันธุ์ ลำตัวยาวรี แบนข้างมาก ครีบหางเป็นแฉกลึก ท้องเป็นสันแหลม เกล็ดใหญ่ ขอบเรียบ เกล็ดที่สันท้องเป็นเหลี่ยมคม เรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย พื้นลำตัวสีเงิน หลังสีน้ำเงินปนเทา
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปลาโคก , ปลาตะลุมพุก , ปลากระลุมพุก
คำที่เกี่ยวข้อง: Clupeidae , shad
n Randia uliginosa Poir.
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นขนาดย่อมชนิด Randia uliginosa Poir. ในวงศ์ Rubiaceae
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ไม้ตะลุมพุก , กระลำพุก , กระลุมพุก
คำที่เกี่ยวข้อง: kind of plant
n heavy fist
คำอธิบาย: หมัดหนัก
ความหมายเหมือนกับ: หมัดตะลุมพุก