ตะลุมบอน

ภาษาอังกฤษ


v wrestle with
คำอธิบาย: ต่อสู้กันด้วยอาวุธอย่างชุลมุน, ต่อสู้กันอย่างชุลมุน
ความหมายเหมือนกับ: ต่อสู้ , รบ
คำที่เกี่ยวข้อง: tussle with , scuffle , buffet , charge , free fight , make a bayonet charge , engage in a hand to hand combat
ตัวอย่างประโยค: พอปืนใหญ่หยุดยิงทหารก็เข้าตะลุมบอน