ตะลุง

ภาษาอังกฤษ


n shadow play
คำอธิบาย: ชื่อมหรสพอย่างหนึ่งใช้หนังสลักเป็นรูปภาพเล็กๆ เชิดในจอ เรียกว่า หนังตะลุง
หน่วยนับ: คณะ
ความหมายเหมือนกับ: หนังตะลุง
คำที่เกี่ยวข้อง: shadow show
ตัวอย่างประโยค: คุณลุงคนนั้นเล่นตะลุงตั้งแต่อายุ 10 ขวบ จนถึงบัดนี้
n the town of Patalung in southern Thailand
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดพัทลุง
คำที่เกี่ยวข้อง: name of a province
n stake for tethering elephants
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: เสาตะลุง , เสาผูกช้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: stake for making a boundary or for tying an elephant