ตะลึงพรึงเพริด

ภาษาอังกฤษ


v surprise
คำอธิบาย: ตะลึงจนลืมตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตกตะลึง , งงงัน , ชะงักงัน , ตะลึงงัน , นิ่งงัน
คำที่เกี่ยวข้อง: astonish , amaze , astound
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนตะลึงพรึงเพริดที่ได้เห็นผมทรงใหม่ของเธอ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top