ตะลึงพรึงเพริด

ภาษาอังกฤษ


v surprise
คำอธิบาย: ตะลึงจนลืมตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตกตะลึง , งงงัน , ชะงักงัน , ตะลึงงัน , นิ่งงัน
คำที่เกี่ยวข้อง: astonish , amaze , astound
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนตะลึงพรึงเพริดที่ได้เห็นผมทรงใหม่ของเธอ