ตะลึงงัน

ภาษาอังกฤษ


v be stunned
คำอธิบาย: อาการที่ชะงักงันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งเพราะคาดไม่ถึง
ความหมายเหมือนกับ: ตกตะลึง
คำที่เกี่ยวข้อง: be stupefied , be dumbfounded , be nonplussed , be astonished , be shocked
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มคนที่เข้าไปมุงดูต่างตะลึงงันอยู่กับภาพคนตายตรงหน้า