ตะลึง

ภาษาอังกฤษ


v be dumbfound
คำอธิบาย: อาการที่ชะงักงันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งเพราะคาดไม่ถึง
ความหมายเหมือนกับ: ตกตะลึง , งงงัน , ชะงักงัน , ตะลึงงัน , นิ่งงัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be stupefied , be at a loss , be stunned , be nonplussed , be taken aback , be in a daze , be spellbound;
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนตะลึงเมื่อเห็นความงามของธรรมชาติ ที่ยังคงสวยสดงดงามราวกับภาพวาด