ตะลอน

ภาษาอังกฤษ


v roam
คำอธิบาย: เที่ยวไปเรื่อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: เที่ยว , เที่ยวร่อน , เที่ยวตะลอน , เที่ยวเตร่ , เตร็ดเตร่
คำที่เกี่ยวข้อง: wander , ramble , rove , range , walk all around , be busy running , go about (/here and there)
ตัวอย่างประโยค: ในแต่ละวันเธอต้องตะลอนเดินสายหาเสียงทำให้เธอไม่มีเวลาว่างดูแลลูกเลย