ตะพึดตะพือ

ภาษาอังกฤษ


adv persistently
คำอธิบาย: ดึงดันทำเรื่อยไป
ความหมายเหมือนกับ: ร่ำไป , เรื่อยไป , ตะพึด
คำที่เกี่ยวข้อง: unremittingly , continually , constantly , incessantly , without stopping , continuously , deliberately
ตัวอย่างประโยค: มีเงินเมื่อใดเธอเป็นต้องซื้อข้าวของตะพึดตะพือไป


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top