ตะพึด

ภาษาอังกฤษ


adv persistently
คำอธิบาย: ตะบึงไป, ไม่หยุดหย่อน
ความหมายเหมือนกับ: ตะพึดตะพือ , ร่ำไป , เรื่อยไป
คำที่เกี่ยวข้อง: unremittingly , continually , constantly , incessantly , without stopping , without a letup , without interruption
คำตรงข้าม: หยุดพัก , ชะงัก
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินตะพึดไม่ว่าจะไปไหนๆ ใกล้หรือไกล