ตะพึด

ภาษาอังกฤษ


adv persistently
คำอธิบาย: ตะบึงไป, ไม่หยุดหย่อน
ความหมายเหมือนกับ: ตะพึดตะพือ , ร่ำไป , เรื่อยไป
คำที่เกี่ยวข้อง: unremittingly , continually , constantly , incessantly , without stopping , without a letup , without interruption
คำตรงข้าม: หยุดพัก , ชะงัก
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินตะพึดไม่ว่าจะไปไหนๆ ใกล้หรือไกล

คำที่มี "ตะพึด" ในคำ


ตะพึดตะพือ adv persistently
คำอธิบาย: ดึงดันทำเรื่อยไป
ความหมายเหมือนกับ: ร่ำไป , เรื่อยไป , ตะพึด
ตัวอย่างประโยค: มีเงินเมื่อใดเธอเป็นต้องซื้อข้าวของตะพึดตะพือไปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top