ตะพั้น

ภาษาอังกฤษ


n infantile discase
คำอธิบาย: ชื่อโรคชนิดหนึ่ง มักเกิดแก่เด็กอ่อนหรือเด็กเล็กๆ มีอาการชัก มือเท้ากำ ตามตำราแพทย์แผนโบราณว่า มักเกิดเพราะผิดอากาศเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: สะพั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: infantile convulsion , paroxysm
ตัวอย่างประโยค: เมื่อผิดอากาศเด็กเล็กๆ มักเป็นโรคตะพั้น