ตะพัด

ภาษาอังกฤษ


adv spreading out rapidly and endlessly
คำอธิบาย: ร่ำไปเรื่อยไปโดยเร็วอย่างกระแสน้ำไหล
ความหมายเหมือนกับ: สะพัด
คำที่เกี่ยวข้อง: without stopping
n Scleropages formosus
คำอธิบาย: ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Scleropages formosus ในวงศ์ Osteoglossidae ลำตัวยาว แบนข้างตลอด แนวด้านข้างของสันหลังตรงโดยตลอด พื้นลำตัวเป็นสีเงินอมเทาหรือสีฟ้า
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปลาตะพัด
คำที่เกี่ยวข้อง: freshwater fish