ตะปูเกลียว

ภาษาอังกฤษ


n screw
คำที่เกี่ยวข้อง: wood screw


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top