ตะปูเกลียว

ภาษาอังกฤษ


n screw
คำที่เกี่ยวข้อง: wood screw