ตะปูควง

ภาษาอังกฤษ


n screw
คำอธิบาย: ตะปูที่มีเกลียว หัวเป็นร่องหรือเป็น 4 แฉก ใช้ไขควงไข
หน่วยนับ: ตัว, ดอก
ความหมายเหมือนกับ: ตะปูเกลียว
คำที่เกี่ยวข้อง: wood screw
ตัวอย่างประโยค: ตะปูควงต้องใช้ไขควงไข


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top