ตะปู

ภาษาอังกฤษ


n nail
คำอธิบาย: สิ่งทำด้วยโลหะ มีปลายแหลม หัวมนแบน ขนาดต่างๆ กัน สำหรับตรึงสิ่งอื่นให้แน่น โดยใช้ค้อนเป็นต้นตอกลงไป
หน่วยนับ: ตัว, ดอก
ความหมายเหมือนกับ: ตาปู , หมุด , เป็ก
คำที่เกี่ยวข้อง: spike
ตัวอย่างประโยค: ช่างไม้ซื้อตะปูขนาด 1 นิ้ว มาครึ่งกิโล

คำที่มี "ตะปู" ในคำ


ตะปูควง n screw
คำอธิบาย: ตะปูที่มีเกลียว หัวเป็นร่องหรือเป็น 4 แฉก ใช้ไขควงไข
หน่วยนับ: ตัว, ดอก
ความหมายเหมือนกับ: ตะปูเกลียว
ตัวอย่างประโยค: ตะปูควงต้องใช้ไขควงไข

ตะปูเข็ม n small nail
คำอธิบาย: ตะปูที่มีขนาดเล็กมาก
หน่วยนับ: ตัว, ดอก

ตะปูหัวเห็ด n large headed nail
คำอธิบาย: ตะปูที่มีหัวบานเหมือนดอกเห็ด สำหรับตอกสังกะสีเป็นต้น
หน่วยนับ: ตัว, ดอก
ตัวอย่างประโยค: ช่างไม้ตอกสังกะสีด้วยตะปูหัวเห็ด

ตะปูเกลียว n screwค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top