ตะปุ่มตะป่ำ

ภาษาอังกฤษ


adj knotty
คำอธิบาย: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระ
ความหมายเหมือนกับ: ปุ่มๆ ป่ำๆ , ปุ่มป่ำ , ขรุขระ
คำที่เกี่ยวข้อง: knobby , gnarled
คำตรงข้าม: เรียบ , เกลี้ยงเกลา , สม่ำเสมอ
ตัวอย่างประโยค: เขาขี่จักรยานไปตามทางตะปุ่มตะป่ำด้วยหลุมบ่ออย่างชำนาญ
adj knobby
คำอธิบาย: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระอย่างผิวมะกรูด
ความหมายเหมือนกับ: ปุ่มป่ำ , ขรุขระ , นูน
คำที่เกี่ยวข้อง: jagged , ragged , gnarled , knotted , bumpy
คำตรงข้าม: เรียบ , เนียน
ตัวอย่างประโยค: มะกรูดมีผิวตะปุ่มตะป่ำไม่เรียบลื่นเหมือนมะนาว