ตะปิ้ง

ภาษาอังกฤษ


n silver genital-cover of a girl
คำอธิบาย: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
หน่วยนับ: แผ่น, อัน
ความหมายเหมือนกับ: ตะปิ้ง , จับปิ้ง , กระจับปิ้ง , จะปิ้ง , ตับปิ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: cover , fig leaf
ตัวอย่างประโยค: คุณยายรับขวัญหลานสาวคนใหม่ด้วยตะปิ้งนาก